Αρχική Ιατροί - Ειδικότητες ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΓΝΗ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΓΝΗ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Εδώ μπορείτε να δείτε τις  κενές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.