Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).

Αναρτήθηκε στις 10/11/2020, στην κατηγορία Κορωνοϊός

Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην
πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς
του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).