ΜΠKΕ Ελληνικού Τμήματος EastMed

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) του έργου «Ελληνικό Τμήμα του Αγωγού EastMed». Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: https://drive.google.com/file/d/1eysjmuSq3tnznR0h_grHooCKhnAwCrXa/view?usp=sharing