ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Αναρτήθηκε στις 27/03/2017, στην κατηγορία Π.Κ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 13

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΡΟ 13

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2016