Γιώργος Εμμ. Αλεξάκης

Αναρτήθηκε στις 1/02/2012, στην κατηγορία Π.Κ
Γιώργος Αλεξάκης

Γιώργος Αλεξάκης

Πολιτικός μηχανικός – planer με επαγγελματικά προσόντα και υψηλή εμπειρία σε θέματα ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με εκτεταμένες γνώσεις σε Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιβάλλον, Αστική και Περιφερειακή Οικονομία, Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικευμένος στη μελέτη Τοπικής Ανάπτυξης Περιοχών με έμφαση στην Ενδογενή Ανάπτυξη και το Σχεδιασμό με αξιοποίηση των Τοπικών Πόρων και του Ανθρώπινου Δυναμικού, και την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, όπως το ρόλο των Νέων Τεχνολογιών στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Στην Πολεοδομία – Χωροταξία με επιδεξιότητα σε θέματα Δημογραφικών Εκτιμήσεων και Προβολών, Αστικού Δομημένου και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος, Αστικού Σχεδιασμού, Χωροκατανομής Δημοσίων Υπηρεσιών και Χωροθέτησης Επιχειρήσεων, έχει μελετήσει εκτενώς την πόλη του Ηρακλείου και την ευρύτερη περιοχή του, καθώς και περιοχές Δήμων της Κρήτης στα πλαίσια εκπόνησης Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ).

Με γνώσεις για τα θέματα Περιβάλλοντος αλλά και με κοινωνική ευαισθησία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης έχει εκπονήσει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για βιοτεχνικές δραστηριότητες, εργοστάσια, εργαστήρια, αποθήκες, οικισμούς, βιοτεχνικά πάρκα, για τα εκπαιδευτικά (Α-ΤΕΙ) και ερευνητικά (ΙΤΕ) ιδρύματα και για το μοναδικό golf στην Κρήτη.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός έχει ασχοληθεί με τη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων (κατοικίες, αποθήκες, καταστήματα, εργοστάσια κ.λ.π.), Δημοσίων Έργων (δίκτυα υποδομής, οδοποιία) και έργων ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος (βιοτεχνικά πάρκα, οικοδομικοί συνεταιρισμοί).

Με επιμέλεια, εργατικότητα και συνέπεια κατορθώνει να συνδυάζει την πολυσχιδή ενασχόληση, συνεχή επιστημονική κατάρτιση (M.Sc. in L.S.E.) και επαγγελματική κατάρτιση (άνω των 1.400 ωρών σεμιναρίων), ώστε να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Για την χρονική περίοδο από τον Οκτ. 2001 έως τον Ιούλιο 2004 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καθοδηγώντας τη μετατροπή του παλαιού Λιμενικού Ταμείου σε Ανώνυμη Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας, και επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα θεαματικά οικονομικά αποτελέσματα για τον ΟΛΗ.

Από το 1994 με την ίδρυση του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκλέγεται συνεχώς (επί 4 συνεχείς θητείες) Νομαρχιακός Σύμβουλος Ηρακλείου, αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις ευθύνης και από τον Ιανουάριο 2006 έως τον Δεκέμβριο 2011 ήταν Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας ασχολείται επιπλέον με τα σημαντικά θέματα ανάπτυξης του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης : το νέο διεθνές αεροδρόμιο Κρήτης στο Καστέλι, με την μελλοντική αξιοποίηση του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης μετά τη μετεγκατάσταση στο Καστέλι, με το λιμάνι του νότου στο Τυμπάκι, με τα εμπορικά κέντρα / πολυκαταστήματα γύρω από την πόλη του Ηρακλείου, κ.ά.

Τον Νοέμβριο 2010 εκλέχτηκε Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και συνεχίζει να ασχολείται με τα σημαντικά αναπτυξιακά θέματα της Κρήτης, το περιβάλλον και τη χωροταξία και τις διεθνείς σχέσεις της Περιφέρειας.

Επικοινωνία

Χρυσοστόμου 67, 713 06 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: +30 2810 237560 – 230747
Fax :  +30 2810 361101
κιν. τηλ. : +30 6932 392087
Ε – mail : gea@pkr.gov.gr, ale@otenet.gr
www.alexakis.eu