Επιμορφωτικά προγράμματα Υποψήφιων Ανάδοχων και Θετών Γονέων της Π.Ε. Ηρακλείου και ομάδες συμβουλευτικής γονέων – δημιουργία χώρου

Αναρτήθηκε στις 20/11/2020, στην κατηγορία Π.Κ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Tμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, σας ενημερώνει πως δημιουργήθηκε ο χώρος (στην Υπηρεσία μας) που θα φιλοξενήσει την διενέργεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων για Υποψήφιους Ανάδοχους και Υποψήφιους Θετούς Γονείς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου καθώς και τις ομάδες συμβουλευτικής των γονέων (όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν).
Παράλληλα φιλοξενεί και την δανειστική βιβλιοθήκη για τους γονείς, με θεματολογία που θα ενισχύσει τον ειδικό τους ρόλο.
Ο χώρος δημιουργήθηκε με την υποστήριξη όλων των υπαλλήλων της Δ/νσής μας, καθώς και την εθελοντική προσφορά της κ. Αριστέας Καρατάσου, που επιμελήθηκε την εικαστική παρέμβαση και την ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική προσφορά της.