Κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την 31-05-2020.

Αναρτήθηκε στις 26/06/2020, στην κατηγορία Π.Κ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται η κατάσταση με τις κενές θέσεις φαρμακείων που υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα, κατά την 31-05-2020.
Οι αιτήσεις για άδεια ίδρυσης φαρμακείου, υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2020, στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ από τους αιτούντες, ιδιοχείρως στην οδό Τηλεμάχου Πλεύρη 2, περιοχή Ανάληψη στο Ηράκλειο, ή ηλεκτρονικά στο e-mail: vidakis@crete.gov.gr
Ο αιτών οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως, τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να ισχύει.
Συνημμένα: 1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2.ΑΙΤΗΣΗ 3.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ