ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

Αναρτήθηκε στις 7/03/2016, στην κατηγορία Π.Κ

Η μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ πληροφορίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΜΦΩΝHTIKO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΦΕΤ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΗΜΟ