ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αναρτήθηκε στις 11/08/2020, στην κατηγορία Π.Κ

Από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνεται η υλοποίηση του Ά κύκλου της διαδικτυακής επιμόρφωσης υποψηφίων Θετών Γονέων που ξεκίνησε την 1η/7/2020 και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 7/8/2020. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο Δελτίου Τύπου.