Ενημέρωση για το νέο κορωνοϊό SARS–CoV-2 από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης στα στελέχη της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Αναρτήθηκε στις 18/03/2020, στην κατηγορία Δελτία τύπου

Ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης για το νέο κορωνοϊό SARS–CoV-2 έγινε σήμερα στους εργαζόμενους της ΔΕΗ στον σταθμό παραγωγής ενέργειας, ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.

Η ενημέρωση έγινε από τον Αν. Προϊστάμενο Τμ. Δημόσιας Υγιεινής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Αντώνιο Παπαδάκη παρουσία του Διευθυντή της Μονάδας Πολυάνθη Συγγελάκη και σε στελέχη της επιχείρησης με τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης ήταν θέματα πρόληψης, καθαρισμού και απολύμανσης των εργαζομένων και των χώρων εργασίας, καθώς και ο ορθός τρόπος τοποθέτησης και αφαίρεσης των μέσων ατομικής προστασίας. Από το διάλογο διαπιστώθηκε πως το επίπεδο ασφαλείας που τηρείται αυτή τη στιγμή στο σταθμό είναι εναρμονισμένο πλήρως με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Επισυναπτόμενα