Αρχική Δελτία Τύπου Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής , β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών μηνός Δεκεμβρίου 2019

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής , β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών μηνός Δεκεμβρίου 2019

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης

ανακοινώνεται,  ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας :

α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής θα διενεργηθούν την

Δευτέρα 09-12-2019  & ώρα 10.00 π.μ στην Ιατρική Σχολή Αθηνών –

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτίριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή.

 β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών

θα διενεργηθούν την Τρίτη 10-12-2019 & ώρα 10.00 π.μ, στην Ιατρική

Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτίριο Ανατομίας, Μικράς

Ασίας 75, Γουδή.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις ανωτέρω

 εξετάσεις, έως την  Παρασκευή  22-11-2019.

Οι αιτήσεις & τα δικαιολογητικά έχουν καθοριστεί με την αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ.

 13475/11-02-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και ο ορισμός ημερομηνίας

διενέργειας των εξετάσεων με την αριθ.Γ5β/Γ.Π. 74124 /04-11-2019 απόφαση

 του Υφυπουργού Υγείας & θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας

& Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων .