Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε με επιτυχία την εναρκτήρια ημερίδα του ευρωπαϊκού έργου BLUEISLANDS (Γαλάζιες Νήσοι) – Interreg Med

Αναρτήθηκε στις 25/10/2017, στην κατηγορία Δελτία τύπου
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

H ενημέρωση και συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, της Διαχείρισης Αποβλήτων και προστασίας Περιβάλλοντος με στόχο την αντιμετώπιση της εποχιακής διακύμανσης των αποβλήτων ως συνέπεια του τουρισμού, ήταν το θέμα της εναρκτήριας ημερίδας για το ευρωπαϊκό έργο BLUEISLANDS (Γαλάζιες Νήσοι) – Interreg Med «εποχιακή διακύμανση των αποβλήτων ως συνέπεια του τουρισμού» που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο συνεδριακό χώρο της «Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρίας». Στην ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης που παρουσίασε το ρόλο της Περιφέρειας Κρήτης στην άντληση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και στην διαμόρφωση – χάραξη – διάχυση πολιτικών που διαμορφώνουν τις συνθήκες για την βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Ενέργειας Νίκος Καλογερής, που αναφέρθηκε στη ουσιαστική συμβολή του ευρωπαϊκού έργου στον υλοποιούμενο σήμερα ΠΕΣΔΑ Κρήτης και στο σημαντικό ρόλο που θα παίξει στην προώθηση βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης του τουρισμού. Το BLUEISLANDS (Γαλάζιες Νήσοι) – Interreg Med αποτελεί ένα έργο εδαφικής συνεργασίας, με στόχο, τον συντονισμό της προσπάθειας μεταξύ των νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου, για την καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων της διαχείρισης των αστικών στερεών και υγρών αποβλήτων, που μεγεθύνονται τους θερινούς μήνες, από την επιβάρυνση της «τουριστικής βιομηχανίας», απειλώντας κυρίως τις ακτές. Στόχος του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός «εργαλείου» χάραξης πολιτικής και κατευθύνσεων για την εφαρμογή περιφερειακών και τοπικών πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού διαμέσου της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας, μεταξύ των δικτύων των ενδιαφερόμενων μερών. Στο έργο συμμετέχουν 14 εταίροι από οκτώ χώρες της Μεσογείου και επικεντρώνεται στα νησιά που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης παρουσιάστηκε συνολικά το ευρωπαϊκό έργο από τη συντονίστρια Ε. Καργάκη και οι δράσεις του έργου μέχρι σήμερα από την Μ. Κανδηλογιαννάκη, στελέχη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης. Εισηγητές-ομιλιτές στην ημερίδα ήταν: Η κα. Ν. Παπαδοπούλου (ΕΛΚΕΘΕ, ΙΘΑΒΙΠΕΥ, Ευρωπαϊκό Έργο MERCES Marine Restoration) για τα «Αστικά απορρίμματα στις παραλίες και στη θάλασσα» παρουσιάζοντας το μέγεθος του προβλήματος. Η κα Μ. Γεωργίου (ΕΣΔΑΚ) ανέπτυξε το θέμα «Ένα καινοτόμο πρόγραμμα στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας: “LIFE F4F” – αξιοποίηση τροφικών υπολειμμάτων των ξενοδοχείων» Τέλος, ο κ. Ν. Μαυράκης, σύμβουλος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – εταιρεία Tierra Περιβαλλοντική Ενεργειακή παρουσίασε «Ενδεικτικά αποτελέσματα εφαρμοσμένων πρακτικών ανακύκλωσης σε ξενοδοχεία της Κρήτης». Στην ημερίδα παραβρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώ Βρέντζου – Σκορδαλάκη, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Πέτρος Ινιωτάκης, και ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα τουρισμού Μιχάλης Βαμιεδάκης.