Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα Διαπεριφερειακά Ανταγωνιστικά Προγράμματα INTERREG INTERREG EUROPE «WINPOL» – “Waste Management Intelligent Systems and Policies – Έξυπνα συστήματα και πολιτικές στη διαχείριση αποβλήτων”.

INTERREG EUROPE «WINPOL» – “Waste Management Intelligent Systems and Policies – Έξυπνα συστήματα και πολιτικές στη διαχείριση αποβλήτων”.

.DOCX
WINPOL