Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα Διαπεριφερειακά Ανταγωνιστικά Προγράμματα INTERREG ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation – Ανοικτά Δεδομένα για Ευρωπαϊκή Ανοικτή Καινοτομία)

ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation – Ανοικτά Δεδομένα για Ευρωπαϊκή Ανοικτή Καινοτομία)

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation ) στοχεύει στην καινοτομία μέσω της πιο ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Μέσα από την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα ανοιχτά δεδομένα θα υπάρχει σύσφιξη της σχέσης ανάμεσα στη στρατηγική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ψηφιακής ατζέντας της διαθεσιμότητας των ανοιχτών δεδομένων να υποστηρίξουν την καινοτομία
Η εκμετάλλευση των ανοιχτών δεδομένων αποτελεί επιπρόσθετη αξία για την ανάπτυξη των περιφερειών. Η διαθεσιμότητα των ανοιχτών δεδομένων είναι ικανή να πυροδοτήσει νέες τάσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, να ευνοήσει κοινωνικές αλλαγές και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί ως μία ευκαιρία για ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις start-ups .
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι μέσα από την εκμετάλλευση των ανοιχτών δεδομένων να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ΜΜΕ με τη δημιουργία συνεργασιών σε νευραλγικούς τομείς όπως είναι ο τουρισμός, το περιβάλλον, η ενέργεια, ο πολιτισμός κλπ. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ODEON, αφενός θα βοηθήσει το δημόσιο τομέα να βελτιώσει τη δυνατότητα διάθεσης ανοιχτών δεδομένων και αφετέρου μέσα από συνεργασίες, θα υποστηρίξει τον ιδιωτικό τομέα να προωθήσει την ιδέα της εκμετάλλευσης των ανοιχτών δεδομένων από τις ΜΜΕ. Είναι πρωτοποριακό υπό την έννοια ότι δίνει τη δυνατότητα και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα να ευθυγραμμίσουν τη στρατηγική τους όσον αφορά την παροχή στοιχείων με τις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών. Κάτι τέτοιο έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μία ιεράρχηση και μία καλύτερη ποιότητα των δεδομένων και μεταδεδομένων που παρέχονται.
Το απτό αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργηθεί ένας καινοτόμος συνεργατικός σχηματισμός , ο οποίος θα αποτελείται από ΜΜΕ, από νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) και από Ερευνητικά Ιδρύματα που θα είναι ικανός να εξελίξει την επιχειρηματική ικανότητα, τη δυνατότητα διάθεσης και την κοινωνική αξία των ανοιχτών δεδομένων. Ο σχηματισμός αυτός θα υποστηρίζεται τοπικά από παρόχους υπηρεσιών που θα είναι ικανοί να πυροδοτήσουν την αλλαγή στη νοοτροπία του δημόσιου τομέα ούτως ώστε να μη διστάζει να δημοσιεύει χρήσιμα δεδομένα, να βοηθά τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για τους πολίτες , και επομένως να ενισχύει την ποιότητα ζωής.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) θα διαρκέσει 30 μήνες, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Interreg-Med, συντονίζεται από την Περιφέρεια Veneto της Ιταλίας και η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος.

Συντονιστής στην Περιφέρεια Κρήτης:
Βασιλική Μαδούλκα, τηλ: 2810 336330, vmadoulka@crete.gov.gr

https://www.crete.gov.gr/press-releases/symmetochi-tis-perifereias-kritis-se-synantisi-ton-etairon-toy-eyropaikoy-programmatos-oden-open-data-for-european-open-innovation-stin-pantova-tis-italias/

https://www.crete.gov.gr/press-releases/symmetochi-tis-perifereias-kritis-se-synantisi-ton-etairon-toy-eyropaikoy-programmatos-odeon-open-data-for-european-open-innovation-stin-varkeloni-tis-ispanias/