Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα Διαπεριφερειακά Ανταγωνιστικά Προγράμματα INTERREG Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή δύο (2) ωφελούμενων επιχειρήσεων, για τη συμμετοχή τους σε διακρατικό, εκπαιδευτικό εργαστήριο & παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή δύο (2) ωφελούμενων επιχειρήσεων, για τη συμμετοχή τους σε διακρατικό, εκπαιδευτικό εργαστήριο & παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “MISTRAL”- Mediterranean Innovation Strategy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth του ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, προσκαλεί τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης που δραστηριοποιούνται στη Γαλάζια Ανάπτυξη, να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή σε διακρατικό, εκπαιδευτικό εργαστήριο και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-10-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-10-2020

.DOCX
ΑΙΤΗΣΗ _MISTRAL
.PDF
Γ1 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_
.PDF
Πληροφορίες για το έργο MISTRAL