Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Έργο: Επεμβάσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Στο Οδικό Δίκτυο Των Περιφερειακών Ενοτήτων Της Περιφέρειας Κρήτης-Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις

Έργο: Επεμβάσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Στο Οδικό Δίκτυο Των Περιφερειακών Ενοτήτων Της Περιφέρειας Κρήτης-Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5029327
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 25/06/2018
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/02/2019
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/10/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 34.500.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 34.500.000,00
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 34.500.000,00
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 0
.VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ