Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Έργο: Νέο Ισόγειο Κτίριο Περιφερειακού Ιατρείου Ψαρης Φοραδας

Έργο: Νέο Ισόγειο Κτίριο Περιφερειακού Ιατρείου Ψαρης Φοραδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5042203
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/08/2019
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 10/03/2020
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 09/07/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 224.000,00
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 224.000,00
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
.VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET
ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ