Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Έργο: Οδικός Άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι – Έλος – Βαθη – Χρυσοσκαλίτισσα

Έργο: Οδικός Άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι – Έλος – Βαθη – Χρυσοσκαλίτισσα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5002646
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ – ΤΟΠΟΛΙΑ – ΜΥΛΟΙ – ΕΛΟΣ – ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 28/11/2016
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 28/04/2014
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/08/2019
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 8.954.047,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 8.954.047,20
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 8.954.047,20
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 8.670.697,20
.VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET
ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ - ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ