Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Έργο: Ολοκλήρωση Έργων Οδοποιϊας Του Οδικού Άξονα Ηράκλειο – Βιαννος, Τμήμα Αλαγνι – Μάρθα, Α/Κ Κουναβων

Έργο: Ολοκλήρωση Έργων Οδοποιϊας Του Οδικού Άξονα Ηράκλειο – Βιαννος, Τμήμα Αλαγνι – Μάρθα, Α/Κ Κουναβων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5001101
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ – ΜΑΡΘΑ, Α/Κ ΚΟΥΝΑΒΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 02/09/2016
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 22/12/2017
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 22/03/2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 3.518.846,28
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 3.518.846,28
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 3.518.846,28
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 3.318.846,28
.VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ - ΜΑΡΘΑ, ΑΚ ΚΟΥΝΑΒΩΝ