Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Έργο: Στήριξη Της Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης Στην Περιφέρεια Κρήτης

Έργο: Στήριξη Της Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης Στην Περιφέρεια Κρήτης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5041783
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 04/04/2019
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/08/2019
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/07/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 400.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 400.000,00
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 400.000,00
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)
.VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ