Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Έργο: Συλλογή, Μεταφορά & Επεξεργασία Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Πλακιά

Έργο: Συλλογή, Μεταφορά & Επεξεργασία Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Πλακιά

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5000360
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 25/05/2016
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 14/04/2014
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 13/12/2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 8.404.711,59
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 8.404.711,59
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 1.614.634,57
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 6.790.077,02
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 3.700.560,89
.VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ