Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα ΕΣΠΑ 2014-2020 Τομεακά Προγράμματα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια»

Το πρόγραμμα είναι πολυταμειακό (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΤΣ) και στοχεύει στην υποστήριξη της λειτουργίας και της εφαρμογής όλων των ΕΠ που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

http://www.tebo.gr/el/Pages/Default.aspx