ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΞΑΝΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η  Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας (ΔΑΠΟΕ) μας έχει προγραμματίσει και διενεργεί μια σειρά δράσεων και εκπόνησης μελετών/έρευνών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο νησί μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3Crete κατά την επόμενη ΠΠ 2021-2027. Για αυτό το λόγο υπάρχει άμεση ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΞΑΝΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο Τεχνικής Έκθεσης, π/υ 30.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε το πολύ εντός 8 ημερών, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προχωρήσει σε επόμενες σχετικές ενέργειες.

Προηγούμενο «Αρκάδεια 2022» στο σεισμόπληκτο Ίνι. Εκδηλώσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού και ενημέρωσης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ίνι-Μοναστηράκι «ΙΝΑΤΟΣ» και την Περιφέρεια Κρήτης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας