«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Συμπόσιο Χαρουπιού 2022», την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 στο Χαρουπόμυλο Πανόρμου»

Η  Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας (ΔΑΠΟΕ) έχει προγραμματίσει και διενεργεί μια σειρά δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο νησί μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete). Για αυτό το λόγο υπάρχει άμεση ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ 2022», ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΟ ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ».

Προηγούμενο Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας