Αρχική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

 

Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7, TK 71202 – Ηράκλειο
Fax: 2810335040
Πληροφορίες: Ι.Μπαλαντινάκης – Μ.Μπαστάκη
Τηλέφωνο: 2813 404501 – 404519                                                                                               Ηράκλειο 2-10-2020
Email: ioanmpal@mou.grmpastaki@mou.gr                                                                                Α.Π. 4724

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση
3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19
στην Περιφέρεια Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο και στο σχετικό δημοσίευμα

.PDF
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.c.4
.PDF
1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης
.PDF
Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις για την Δράση