Αρχική #regiolab – Εργαστήριο ψηφιακής καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης

#regiolab – Εργαστήριο ψηφιακής καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο ανάδειξης της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού του και των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών ψηφιακής καινοτομίας και συμμετοχικότητας που ολοκλήρωσε το προηγούμενο διάστημα, προγραμματίζει ανοικτά εργαστήρια καινοτομίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχει ως στόχο, αφενός την παρουσίαση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας και αφετέρου την έναρξη μιας δημιουργικής συζήτησης με πολίτες και επιχειρήσεις για την ανάδειξη της χρησιμότητας των τεχνολογικών εργαλείων στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην τοπική ανάπτυξη και ταυτόχρονα την ανάδειξη καλών πρακτικών.

Το Regiolab είναι ένας μόνιμος μηχανισμός συμμετοχικότητας και διαβούλευσης με τους πολίτες.

Τι είναι το #regiolab;

Το Regiolab είναι ένα συμμετοχικό εργαστήριο, με φυσική και ψηφιακή υπόσταση, που επικεντρώνεται στην ανάδειξη δράσεων ψηφιακής καινοτομίας και το οποίο συμβάλει – μεταξύ άλλων – στην χαρτογράφηση του τοπικού κοινωνικού και δημιουργικού κεφαλαίου των πόλεων (human & social creative capital).

Βασικά θέματα #regiolab

  • Καλές πρακτικές υλοποίησης δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης / opendata / opengov από Δήμους στην Ελλάδα.
  • Τι κάνει μια πόλη έξυπνη;
  • Δημόσιες ψηφιακές υποδομές και τοπική επιχειρηματικότητα – startups.
  • Αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες και οι τρόποι συμμετοχής.