Αντιπεριφερειάρχες

O Περιφερειάρχης Κρήτης επικουρείται από τέσσερεις Αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα και οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν θέση περιφερειακού συμβούλου. Ο αριθμός των Αντιπεριφερειαρχών προσαυξάνεται κατά έξι (6) επιπλέον Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του.

Αιρετοί Αντιπεριφερειάρχες

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου: Συριγωνάκης Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων: Καλογερής Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου: Λιονή Μαρία

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου: Γουλιδάκης Ιωάννης

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

Εμμανουήλ Χνάρης Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα

Λάμπρος Βαμβακάς Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής

Κωνσταντίνος Φασουλάκης Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αποδήμου Ελληνισμού, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γιώργος Αλεξάκης Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Αντώνης Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας

Ευχαριστία Κουτεντάκη, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς.

Αναστάσιος Κουρουπάκης Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτικής Προστασίας, ΠΑΜ – ΠΣΕΑ και Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων.

Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών Θεμάτων

Αλεξάκης Γεώργιος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Βαμβακάς Λάμπρος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Προγραμματισμού.

Γουλιδάκης Ιωάννης

Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου
Τακτικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλογερής Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος)

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ ΠΣΕΑ στην Περιφέρεια και στην Διαχείριση Τεχνικών Μέσων και Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη)

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης τομέας Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Νέας Γενιάς
Βιογραφικό Σημείωμα

Λιονή Μαρία

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου
Τακτικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Παπαδεράκης Αντώνιος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Συριγωνάκης Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Φασουλάκης Κωνσταντίνος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αποδήμου Ελληνισμού, Περιφερειακός Σύμβουλος

Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Χνάρης Εμμανουήλ

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας