Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

Βαμβακάς Λάμπρος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Προγραμματισμού.

 

vamvakasla@crete.gov.gr

2813400251

2813400252

Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 71201

 

Παπαδεράκης Αντώνιος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

 

papaderakis@crete.gov.gr

6988891800

2813400234, 2821340187

 

 

Φασουλάκης Κωνσταντίνος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αποδήμου Ελληνισμού, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

fasoulakiskostas@crete.gov.gr

2813400249

Πλατεία Ελευθερίας 1, 712 02, Ηράκλειο

 

Χνάρης Εμμανουήλ

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

 

xnaris@crete.gov.gr

28340 23025, 28134 00261

Πλατεία Ελευθερίας 1, 712 02, Ηράκλειο

 

Αλεξάκης Γεώργιος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

 

george.alexakis@crete.gov.gr

28134 00258

Πλατεία Ελευθερίας 1, 712 02, Ηράκλειο

 

Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

 

chaniotaki@crete.gov.gr

2813400260

 

Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος)

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ ΠΣΕΑ στην Περιφέρεια και στην Διαχείριση Τεχνικών Μέσων και Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

kouroupakis@hotmail.gr

6977 572123

28210 43142

Τζανακάκη 3, ΤΚ 731 00

 

Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη)

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης τομέας Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Νέας Γενιάς

 

koutentaki@crete.gov.gr

28134 00248

Πλατεία Ελευθερίας 1, 712 02, Ηράκλειο