Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

Βαμβακάς Λάμπρος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Προγραμματισμού.

 

vamvakasla@crete.gov.gr

2813400251

2813400252

Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 71201

 

Παπαδεράκης Αντώνιος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

 

papaderakis@crete.gov.gr

6988891800

2813400234, 2821340187

Πλατεία Ελευθερίας 1, 712 02, Ηράκλειο

 

Κακογιαννάκης Νίκος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

nkakogiannakis@crete.gov.gr,nickkako@hotmail.com

2813400239

Πλατεία Ελευθερίας 1, 712 02, Ηράκλειο

 

Δοξαστάκης Ζαχαρίας

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

 

doxastakis@crete.gov.gr

2813400390

Πλατεία Ελευθερίας 1, 712 02, Ηράκλειο

 

Ξυλούρης Νίκος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος,Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

njyloy@crete.gov.gr

2813410128

Μ. Μουσούρου 15, ΤΚ 71201, Ηρακλείο

 

Λεονταράκης Γιάννης

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ ΠΣΕΑ και στην Διαχείριση Τεχνικών Μέσων

leontarakis@crete.gov.gr

2813400261

πλ. Ελευθερίας, ΤΚ 71201, Ηρακλείο

 

Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη)

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Νέας Γενιάς

 

koutentaki@crete.gov.gr

28134 00248

Πλατεία Ελευθερίας 1, 712 02, Ηράκλειο


Κώστας Γύπαρης

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

gyparis@crete.gov.gr, kostasgyparis@gmail.com

28134 00260

Πλατεία Ελευθερίας 1, 712 02, Ηράκλειο