Εξετάσεις Φαρμακοποιών Δεκεμβρίου 2021 για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Αναρτήθηκε στις 18/11/2021, στην κατηγορία Π.Κ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021, λήγει την Παρασκευή 03-12-2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηρακλείου, Α’ όροφος, οδός Τηλεμάχου Πλεύρη 2 (περιοχή Ανάληψη), Ηράκλειο.