Αγροδιατροφική Σύμπραξη

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των ποιοτικών προϊόντων, τα οποία παράγονται εντός της Περιφέρειας της και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου Επιχειρησιακού Σχεδίου «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων».

Το πεδίο δραστηριοποίησης της Σύμπραξης είναι ο πρωτογενής, ο δευτερογενής τομέας, η εστίαση και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό.

Το κυρίαρχο στοιχείο είναι ο θεσμικός ρόλος της, στην υπηρεσία του αγρότη, του μεταποιητή, του εμπόρου, του βιοτέχνη, της τοπικής κοινωνίας και των προϊόντων.

Η συμβολή της είναι σημαντική στην τεκμηρίωση της αξίας των προϊόντων, ενώ σημαντικές είναι και οι συνέργειές της με τον τουρισμό και την εστίαση.

  • Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με το σήμα «κρήτη»,
  • Υποβάλει και διαχειρίζεται διεθνή κι ευρωπαϊκά προγράμματα (project management)
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο προωθητικό πρόγραμμα για τα προϊόντα (marketing mix).

Έτσι στηρίζεται το τοπικό και εξωστρεφές marketing, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, καθώς και των επισκεπτών του νησιού.

  • Οργανώνει επίσης σεμινάρια ενημερωτικού χαρακτήρα σε θεματικές, που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Η προστασία των ιδιαίτερων προϊόντων της Κρήτης , μέσω της ανάδειξης της γεωγραφικής τους προέλευσης, έχει πολλαπλό όφελος.

Συγκεκριμένα, διαφυλάσσεται η μοναδικότητα των προϊόντων αυτών, διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, προστατεύεται η τοπική κοινότητα και εξασφαλίζεται μία βιώσιμη πηγή ανάπτυξης.

Η ταυτότητα τους τεκμηριώνεται από τις ιδιαιτερότητες του νησιού, από όπου αντλούν την προέλευση τους, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, και τη φήμη τους.

Αποτέλεσμα είναι η δυναμική των προϊόντων της Κρήτης να διεισδύσουν στη τοπική, στην εθνική και στη διεθνή αγορά.

Η προσπάθεια αυτή στόχο έχει την επίτευξη της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι απασχολούνται στον αγροδιατροφικό τομέα και τη διασύνδεση του αγροτικού με τον τουριστικό τομέα.

Μέσα από τη συνέργεια αυτή θα επιτευχθεί η ανάπτυξη, η οποία οδηγεί στη δημιουργία πραγματικά βιώσιμης οικονομικά Περιφέρειας.

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης

Μ.Μουσούρου 15 γραφείο 502 (πρώην Απολλώνιο) – 5ος όροφος
ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης
+30 2813 410233-4-5
www.agrocrete.com
info@agrocrete.com

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας