Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται χρήσιμοι σύνδεσμοι αναφορικά με την Πολιτική Προστασία τόσο από την Ελλάδα όσο και από χώρες του εξωτερικού για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωσή σας.

 

CivilCrete Τάλως (Εφαρμογή με βοήθεια και ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Πολιτική Προστασία).

Έκτακτη Ανάγκη 

Δασικές Πυκαγιές – Περιβάλλον 

Σεισμολογία 

Κατολισθήσεις – Καθιζήσεις

Τεχνολογικοί Κίνδυνοι

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας