Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με Εισήγηση Επιβολής Προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που αφορά στη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα «Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη Λεωφ. Κνωσσού αρ. 185, στο Ηράκλειο, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα >

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ που καθίσταται ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΧΩΡΙΟ ΜΑΡΝΗ – MARNI VILLAGE».

Διαβάστε περισσότερα >

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του αντλιοστασίου λυμάτων ΑΣ2 της περιοχής Ανάληψης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.

Διαβάστε περισσότερα >

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GRUPPO ARREDO ΤΣΑΚΙΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα >

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας