ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ που καθίσταται ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΧΩΡΙΟ ΜΑΡΝΗ – MARNI VILLAGE».

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ που καθίσταται ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΧΩΡΙΟ ΜΑΡΝΗ -MARNI VILLAGE», στο Κουτουλουφάρι, Δήμου Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ για τη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα «PYRAMISAUTO Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας