ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ για τη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα «PYRAMISAUTO Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».

ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ για τη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα «PYRAMISAUTO Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», που βρίσκεται στο 1ο χλμ Ηρακλείου Μοιρών, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του αντλιοστασίου λυμάτων ΑΣ2 της περιοχής Ανάληψης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας