ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του αντλιοστασίου λυμάτων ΑΣ2 της περιοχής Ανάληψης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.

Οριστική Έκθεση Ελέγχου τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του αντλιοστασίου λυμάτων ΑΣ2 της περιοχής Ανάληψης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου Δήμου Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GRUPPO ARREDO ΤΣΑΚΙΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας