Νοέμβριος 5, 2020

Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Περισσότερα >

Οκτώβριος 29, 2020

Λίστες αναμονής ιατρών προς ειδίκευση – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Περισσότερα >

Οκτώβριος 16, 2020

Λίστες αναμονής ιατρών προς ειδίκευση – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Περισσότερα >

Οκτώβριος 12, 2020

Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού στη Χειρουργική – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Περισσότερα >

Οκτώβριος 8, 2020

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2020 ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : - ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡ....

Περισσότερα >

Οκτώβριος 8, 2020

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση: 15/09/2020 ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 11-09-2020 ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡ....

Περισσότερα >

Οκτώβριος 6, 2020

Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού στο Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Περισσότερα >

Οκτώβριος 5, 2020

Κενές θέσεις ειδικευομένων ιατρών – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 16, 2020

Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 2, 2020

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση: 02/09/2020 ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : - ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ...

Περισσότερα >