Δημόσια Διαβούλευση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της πλατφόρμας Δημόσιας Διαβούλευσης, καλεί τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των, προτεινόμενων έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις για έργα προς υλοποίηση. Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων προτάσεων και σχεδίων.

Μέσω της πλατφόρμας Διαβούλευσης προωθούμε και ενισχύουμε τη συμμετοχικότητα των πολιτών και πάσης φύσεως φορέων, τη λογική της από κοινού διαμόρφωσης των ενεργειών που συνθέτουν τη στρατηγική, ενώ παράλληλα επισπεύδονται οι διαδικασίες συλλογικών αποφάσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Τη διοργάνωση θεματικών διαβουλεύσεων για θέματα που απασχολούν τους πολίτες.
Τη συλλογή προτάσεων από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς.
Την αξιολόγηση προτάσεων από τους ίδιους τους χρήστες,
Την υποβολή ιδεών από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα.
Την παρουσίαση αντίστοιχων καλών πρακτικών και την προσπάθεια αφομοίωσής τους.
Τη δυνατότητα ψηφοφορίας / βαθμολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τους διάφορους χρήστες.
Συνδιαμόρφωση και σχολιασμό σε κείμενα και προτάσεις πολιτικής.
Παρέχει την δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης και λήξης της περιόδου διαβουλεύσεων.

H διαδικτυακή πλατφόρμα στηρίζεται σε καινοτόμες & συμμετοχικές τεχνολογίες που προωθούν την ενεργό συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτήν την κατεύθυνση εγκαινιάζουμε τον συμμετοχικό Μηχανισμό Διαβούλευσης και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς να λάβουν μέρος!

Για να δείτε τις παλαιότερες Διαβουλεύσεις που δεν εμφανίζονται σε αυτή την σελίδα πατήστε εδώ.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας