ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΑΤΑΜΕ ΑΔΑΜΑΣ-ΠΥΡ-ΙΚΕ

Προηγούμενο Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Σχόλια Διαβουλεύσεων

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας