Έντυπα Αιτήσεων Ιατρών για Απόκτηση Ειδικότητας

Γνωστοποιείται ότι υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ιατρών για ειδίκευση μετά των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί από τη σελίδα της Περιφέρειας Κρήτης και στα ηλεκτρονικά αιτήματα πολιτών (https://eservices.crete.gov.gr/) μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως συνημμένα αρχεία (ευκρινή και ευανάγνωστα).

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση θα τυπώνονται, θα συμπληρώνονται και θα ανεβαίνουν επίσης ως συνημμένα αρχεία.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας