Κοινωνικό Φροντιστήριο

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου ξεκίνησε πιλοτικά από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και θα επεκταθεί σ’ όλη την Κρήτη μέσω του Διαβαθμικού Συνδέσμου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικά αδύνατοι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Η επιλογή των υποψήφιων μαθητών θα γίνει μετά από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων τους (δείτε και χρησιμοποιείστε τις συνημμένες αιτήσεις) στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης και με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας