Κοινωνικό Φροντιστήριο: Αιτήσεις Συμμετοχής και σύντομη πληροφόρηση

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου ξεκινά πιλοτικά από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και θα επεκταθεί σ’ όλη την Κρήτη μέσω του Διαβαθμικού Συνδέσμου .

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικά αδύνατοι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Η επιλογή των υποψήφιων μαθητών θα γίνει μετά από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων τους (δείτε και χρησιμοποιείστε τις συνημμένες αιτήσεις) στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης και με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

∙ Το εισόδημα των γονέων σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας και το έντυπο Ε9 . Εφ’ όσον η οικογένεια δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση θα υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία ότι δεν υποχρεώνεται σε φορολογική δήλωση λόγω του χαμηλού εισοδήματος.

∙ Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από όπου θα προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας.

Το όριο του εισοδήματος ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων μελών της οικογένειας καθορίζεται όπως και στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Δηλ. για οικογένεια με δυο μέλη ορίζεται καθαρό ετήσιο εισόδημα αφαιρουμένου του ενοικίου, ποσό ύψους μέχρι 7.500€, για τριμελή οικογένεια ποσό ετήσιου εισοδήματος μέχρι 9.000€, για τετραμελή οικογένεια μέχρι 10.500€, για πενταμελή και άνω μέχρι 13.000€.

∙ Ανεργία των γονέων που προκύπτει από τη σχετική κάρτα του ΟΑΕΔ.

∙ Ασθένεια των γονέων ή άλλου μέλους της οικογένειας που θα προκύπτει από ιατρική γνωμάτευση που θα προσκομίζεται.

∙ Η έκθεση Κοινωνικής Λειτουργού της υπηρεσίας μετά από κοινωνική έρευνα που θα πραγματοποιείται , θα ολοκληρώνει την εικόνα για την οικονομική αδυναμία της οικογένειας .

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ;

Σε Α΄φάση

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, θα καλύψει όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν και θα πληρούν τις προϋποθέσεις κατανέμοντας τους μαθητές της Μέσης εκπ/σης στα 47 φροντιστήρια που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Mετά από την εξέταση των αιτήσεων που θα υποβληθούν στην υπηρεσία μας και τον τελικό πίνακα αξιολόγησης για το πόσοι,το ποιοι μαθητές και σε ποια γνωστικά αντικείμενα θα συμμετάσχουν στο Κοιν. Φροντιστήριο , την κατανομή στα φρονιστήρια θα κάνουν οι σύλλογοι των Ιδικτητών Φροντιστηρίων Μ. Εκπ/σης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Η κατανομή θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια, σύμφωνα με τον τόπο διαμονής των μαθητών.

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Ν. Ηρακλείου θα καλύψει όπως δηλώνει 89 θέσεις στα Κέντρα του. Στην αίτηση του μέσω του γονέα του ο ενδιαφερόμενος μαθητής δηλώνει τη γλώσσα που τον ενδιαφέρει και το επίπεδο γνώσης που έχει ως τώρα σ’ αυτή τη γλώσσα.

Σε Β΄φάση

Έχει ζητηθεί η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου με τη διάθεση μιας σχολικής μονάδας στην ανατολική πλευρά του Ηρακλείου, Κατσαμπά ή Αγ. Αικατερίνη και μιας σχολικής μονάδας στην δυτική πλευρά του Ηρακλείου, Γιόφυρο ή Δειλινά για τη στέγαση των Τμημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που θα λειτουργήσουν με τη συνδρομή εθελοντών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ελπίζουμε ότι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον .

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται απο το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2813-410731 – 733 και 2813-412530

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι γονείς και οι κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών.

Προηγούμενο Πρακτικό 7 (314-411) 01-04-2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας