Περιβάλλον

Σχέδιο Νόμου για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης & της εξοικονόμησης ενέργειας

Χωροταξική Καταλληλότητα Θέσεων Βιομηχανίας ή Επιμέρους Συνιστωσών της στην Περιφέρεια Κρήτης

ΑΠΟΦΑΣΗ_Περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην ΚλιματικήΑλλαγή ΚΡΗΤΗΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας