Απολογισμοί

Οικονομικοί Απολογισμοί της Περιφέρειας Κρήτης ανά τρίμηνο και ανά έτος.

(2018) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2018) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2018) Oικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2017) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

Απολογισμοί Περιφέρειας Κρήτης

(2021) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2020) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2019) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2018) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2017) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2016) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2015) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2014) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2013) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2012) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2011) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Απολογισμοί Περιφερειακών Ενοτήτων

(2021)(2020) (2019)(2018)(2017),(2016) ,(2015), (2014), (2013), (2012), (2011) ΠΕ Ηρακλείου

(2021)(2020) (2019)(2018)(2017),(2016), (2015), (2014), (2013), (2012), (2011) ΠΕ Λασιθίου

(2021)(2020) (2019)(2018)(2017), (2016), (2015), (2014), (2013), (2012ΚΕΚΑΠΕΡ), (2011) ΠΕ Ρεθύμνου

(2021)(2020) (2019)(2018)(2017),(2016) , (2015), (2014), (2013), (2012), (2011) ΠΕ Χανίων

Απολογισμοί ανά Θεματική Ενότητα

(2017),(2016)(2015), Πρωτογενής Τομέας,   (2014), (2013), (2012), (2011) Αγροτική Οικονομία & Κοινωνική Πολιτική

(2016), (2015), (2013), (2012), (2011) Ενέργεια – Βιομηχανία – Εμπόριο

 (2017), (2016) (2015), Περιβάλλον – Χωροταξία,   (2014), (2013), (2012), (2011) Περιβάλλον – Χωροταξία- Ενέργεια

(2016),(2015) Επιχειρηματικότητα, Εμπόριο & Καινοτομία

(2016) ,(2015) Παιδεία, Δια βίου Μάθηση & Απασχόληση

(2017)Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δεν υπάρχουν άρθρα

Απολογισμοί του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης

(2011) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

(2012) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, (2012) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2013) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  (2013) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2014) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (2014) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2015) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (2015) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2016) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (2016) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2017) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (2017) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2018) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (2018) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2019) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (2019) Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

(2020) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

(2021) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας