Νομοθεσία Covid-19

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας