Προκηρύξεις

Μείνετε Ενημερωμένοι


Δημοπράτηση διαγωνισμού της μελέτης «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 14, 22 και 29» », που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019ΕΠ90200040 της ΣΑΜΠ 902 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , Προϋπολογισμός: 599.993,75€ με ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα >

Δημοπράτηση διαγωνισμού της μελέτης «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Ο∆ΩΝ 3, 13 ΚΑΙ 9»», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019ΜΠ90200039 της ΣΑΜΠ 902 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , Προϋπολογισμός: 599.965,07 € με ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα >

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για δημιουργία Διαφημιστικού σποτ, για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 22ου ΓΑΒΟΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», στο πλαίσιο του 59ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200023 και κωδικό MIS 5177023 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα >

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εκτυπώσεις για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 22ου ΓΑΒΟΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», στο πλαίσιο του 59ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200023 και κωδικό MIS 5177023 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα >

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στην πραγματοποίηση και φιλοξενία της προγραμματισμένης τοπικής συνάντησης εταίρων στο πλαίσιο του έργου Adriseismic: New approaches for seismic improvement and renovation of Adriatic and Ionian historic urban centers” – Νέες προσεγγίσεις προς την σεισμική βελτίωση και ανακαίνιση ιστορικών αστικών κέντρων της Αδριατικής – Ιονίου, του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg ADRION”.

Διαβάστε περισσότερα >

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022, ΚΑ 2020ΕΠ50200004, ΣΑΕΠ 502 », ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΙΡΕΣ -ΓΑΛΙΑ, ΣΤΟΛΟΙ -ΛΟΥΡΕΣ ,ΒΟΡΟΙ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα >

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών διαμονής με πλήρη διατροφή των συμμετεχόντων, στο ξενοδοχείο “AQUILA ATLANTIS HOTEL”, για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “FIBA U18 WOMEN’S EUROPEAN CHAMPIONSHIP”» στο πλαίσιο του 43ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200021 και κωδικό MIS 5174875 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα >

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών διαμονής με πλήρη διατροφή, των συμμετεχόντων, στο ξενοδοχείο “GALAXY HOTEL”, για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “FIBA U18 WOMEN’S EUROPEAN CHAMPIONSHIP”» στο πλαίσιο του 43ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200021 και κωδικό MIS 5174875 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα >

Παλαιότερες Προκηρύξεις μπορείτε να δείτε εδώ

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας