Παιδεία & Δια Βίου Μάθηση – Απασχόληση – Εμπόριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης της δράσης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα >

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας