Τμήμα Φαρμάκων Φαρμακείων

  • Υπόδειξη Προληπτικής Ανθελονοσιακής Αγωγής σε Ταξιδιώτες.
  • Έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς.
  • Θεώρηση μπλοκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών ιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
  • Παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
  • Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, τον έλεγχο αυτών και την παρακολούθηση του βοηθητικού προσωπικού των φαρμακείων.
  • Λοιμώδη Νοσήματα. Πρόληψη και Επιδημιολογική Επιτήρηση.
  • Αγωγή Υγείας σε Σχολεία.
  • Παραλαβή και Διάθεση Βιβλιαρίων Υγείας Παιδιών.
  • Μεταφορά Σορών και Οστών.
  • Αναγγελία έναρξης Άσκησης Επαγγελμάτων Υγείας.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας