Εξετάσεις φαρμακοποιών Ιουνίου 2024 για τη χορήγηση βεβαίωσης άδειας άσκησης επαγγέλματος, υποβολή αιτήσεων στην Π.Ε. Ηρακλείου

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακoποιού, της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2024, λήγει την Παρασκευή 07/06/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηρακλείου, οδός Τηλεμάχου Πλεύρη 2, Α όροφος, (περιοχή Ανάληψη), Ηράκλειο.

Προηγούμενο 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑ: Το Θέατρο ως μέσο αφήγησης ενός Μουσείου-Εκδηλώσεις με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας