Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και τα επιμέρους Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια ανά θεματικούς τομείς.

Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης 

Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδιασμού 2024-2028 / Στρατηγικός Σχεδιασμός 2024-2028

Αναθεωρημένη Στρατηγική ‘Εξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Παρουσίαση Αναθεωρημένης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας