Δημοσίευση κενών θέσεων επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 14 παρ.2 & 3 Ν. 4849/2021

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την οργάνωση και την παραγωγή Κύκλου Πολιτιστικών Δράσεων με σημείο αναφοράς τα ήθη και τα έθιμα των Αποκριών.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας